یکشنبه, ۵ اسفند , ۱۳۹۷
سوار بر قطار رایگان بایگانی | عصرتبریز
سوار بر قطار رایگان سرمایه گذاری در منطقه آزاد ارس ۱۶ بهمن ۱۳۹۴

سوار بر قطار رایگان سرمایه گذاری در منطقه آزاد ارس

منطقه آزاد ارس طی چند سال اخیر در جهت معرفی سنن ناب اسلامی و فرهنگ کهن ملی، ساماندهی استقرار جمعیت، اصلاح مستمر قوانین ناظر بر کسب و کار و ایجاد تفاهم با کشورهای دیگر برای توسعه همکاری های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، سازنده ترین نقش را در کشور ایفا نموده است.