سوال از رییس جمهور
روحانی نتوانست مجلس را قانع کند/ گزارش سؤالات به قوه قضائیه رفت ۰۶ شهریور ۱۳۹۷
پس از سؤالات نمایندگان و پاسخ‌های رئیس‌جمهور؛

روحانی نتوانست مجلس را قانع کند/ گزارش سؤالات به قوه قضائیه رفت

نمایندگان مجلس با قانع نشدن از چهار پاسخ رئیس‌جمهور به سؤالاتشان، گزارش سؤال‌ها و پاسخ‌ها و قانع نشدن مجلس را به قوه قضائیه ارسال کردند.