سپاهان اصفهان
پیوند برادرانه میان هواداران تراکتورسازی و سپاهان پابرجا خواهد ماند ۱۵ شهریور ۱۳۹۷
بیانیه باشگاه تراکتورسازی تبریز:

پیوند برادرانه میان هواداران تراکتورسازی و سپاهان پابرجا خواهد ماند

باشگاه تراکتورسازی تبریز بیانه‎ای خطاب به هوادران باشگاه سپاهان اصفهان منشتر کرد.

نگاهی به شیطنت حاشیه‎ساز خواهر خوانده تراکتور ۱۲ شهریور ۱۳۹۷

نگاهی به شیطنت حاشیه‎ساز خواهر خوانده تراکتور

اقدام اخیر باشگاه سپاهان پس از توافق حاج صفی با تراکتورسازی را جز شیطنت حاشیه ساز چیز دیگری نمی توان تفسیر کرد.

سپاهان مقصد بعدی ستاره تراکتور ۰۴ خرداد ۱۳۹۷
اختصاصی عصر؛

سپاهان مقصد بعدی ستاره تراکتور

مدافع راست تیم تراکتورسازی سال آینده را خارج تبریز سپری خواهد کرد.