سپهر 10ساله
قاتل همانند داعشی ها سرپسربچه تهرانی را برید+عکس ۰۱ شهریور ۱۳۹۵

قاتل همانند داعشی ها سرپسربچه تهرانی را برید+عکس

مادر سپهر کوچولو وقتی دید قاتل پسرش جنون دارد از دادگاه خواست تا دیه سپهر از صندوق بیت المال پرداخت کنند. عصر تبریز:مادر سپهر کوچولو وقتی دید قاتل پسرش جنون دارد از دادگاه خواست تا دیه سپهر از صندوق بیت المال پرداخت کنند. ظهر دهم شهریور ۹۴ سپهر ۱۰ساله زیر بازاچه میدان شاپور به طرز […]