برچسب: شهردار آذرشهرRSS
فریاد بی حنجره خبرنگاران آذرشهری در روز خبرنگار!
۲۰ مرداد ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

فریاد بی حنجره خبرنگاران آذرشهری در روز خبرنگار!

محمد رنگساز خبرنگار شبکه سهند نیز در این گرامیداشت اظهار داشت:: مسئولان ادارات احساس نکنند که خبرنگاران روابط عمومی ادرات هستند، بلکه خبرنگاران وکیل مردم و رکن چهارم دموکراسی هستند در حالی که برخی انتظار دارند که خبرنگاران مشکلات جامعه را پوشش ندهند.

استیضاح شهردار آذرشهر نیمه تمام ماند
۱۶ فروردین ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

استیضاح شهردار آذرشهر نیمه تمام ماند

طرح استیضاح شهردار آذرشهر جهت بررسی و ارئه اسناد مدارک بیشتر از طرف شهردار و طراحان استیضاح، به جلسه بعدی شورای شهر موکول شد.

آذربایجان شرقی
ایران
بین الملل