طولانی ترین بمباران تاریخ جنگ-اندیمشک
چیزی یافت نشد !