جمعه, ۲۸ دی , ۱۳۹۷
علی صابری مهر بایگانی | عصرتبریز
انتخاب استاد دانشگاه بناب بعنوان یکی از داوران برجسته ۵ مجله ی معتبر بین المللی ۲۰ اسفند ۱۳۹۶

انتخاب استاد دانشگاه بناب بعنوان یکی از داوران برجسته ۵ مجله ی معتبر بین المللی

استادیار دانشکده ی فنی و مهندسی دانشگاه بناب بعنوان یکی از داوران برتر ۵ مجله ی معتبر بین المللی شد.