عکاس تبریزی
رتبه نخست عکاس تبریزی در مسابقه افغانستانی ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۵

رتبه نخست عکاس تبریزی در مسابقه افغانستانی

عکاس تبریزی عنوان نخست مسابقه «افغانستانی را که به آن افتخار می‌کنید به ما نشان دهید» که توسط یونسکو و دفتر افغانستان به صورت بین‌‌المللی برگزار شد را کسب کرد.