پنج شنبه, ۴ بهمن , ۱۳۹۷
فرودگاه نظامی "حمیم" سوریه بایگانی | عصرتبریز
بالگرد های تهاجمی روسیه در فرودگاه نظامی”حمیمیم” سوریه (عکس) ۲۶ مهر ۱۳۹۴

بالگرد های تهاجمی روسیه در فرودگاه نظامی”حمیمیم” سوریه (عکس)

عصر تبریز: بالگردهای تهاجمی می ـ ۲۴ روسیه برای اجرای ماموریت رزمی از فرودگاه نظامی “حمیمیم” سوریه پرواز می کنند. روسیه در جریان عملیات نیروی هوایی تهاجمی خود در سوریه نه فقط از هواپیما ها بلکه از بالگرد ها استفاده می کند.