محله ارمنی نشین تبریز
بارناوا یا بارون آواک را بهتر بشناسید ۰۱ مهر ۱۳۹۶

بارناوا یا بارون آواک را بهتر بشناسید

آواک آواکیان، معروف به جوان آواکیان. محله ارمنی‌نشین بارناوا در تبریز، به نام او است.