مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی
مشارکت داوطلبانه اولیاء برای اداره کرد مدرسه در قانون پیش‎بینی شده است ۲۷ تیر ۱۳۹۷
مدیر کل آموزش و پرورش آذربایجان‎شرقی:

مشارکت داوطلبانه اولیاء برای اداره کرد مدرسه در قانون پیش‎بینی شده است

مدیر کل آموزش و پرورش استان آذربایجانشرقی گفت: مشارکت داوطلبانه مردم در اداره کرد مدرسه بر اساس مصوبه‎ی سند تحول بنیادین و برنامه درس ملی امری اختیاری است.

معلمان مرکز ثقل تربیت دانش آموزان هستند ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۷
مدیر کل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی:

معلمان مرکز ثقل تربیت دانش آموزان هستند

مدیر کل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی گفت: معلمان مرکز ثقل تربیت دانش آموزان هستند و تربیت رهبران و مسئولین که شکل دهنده آینده کشورند در این مجموعه شکل می گیرد.