چهارشنبه, ۲۹ اسفند , ۱۳۹۷
مدیر جوان اهری بایگانی | عصرتبریز
رحمانی؛ مدیر جوانی در سیستم اجرایی اهر که باید حمایت می شد ۲۶ خرداد ۱۳۹۶

رحمانی؛ مدیر جوانی در سیستم اجرایی اهر که باید حمایت می شد

عصر: رک می گوید و کلامش تیز است. گاه بقدری تیز و برنده که حق گویی اش در ترازوی مخاطب نمی نشیند. برای درک رک و صریح بودن او زمان می برد تا دریابی که صراحتش را لجاجت و عنادی نیست . او در دل صاف و یکرنگ است. جوانی است که در خانواده ای […]