مدیر جوان اهری
رحمانی؛ مدیر جوانی در سیستم اجرایی اهر که باید حمایت می شد ۲۶ خرداد ۱۳۹۶

رحمانی؛ مدیر جوانی در سیستم اجرایی اهر که باید حمایت می شد

عصر: رک می گوید و کلامش تیز است. گاه بقدری تیز و برنده که حق گویی اش در ترازوی مخاطب نمی نشیند. برای درک رک و صریح بودن او زمان می برد تا دریابی که صراحتش را لجاجت و عنادی نیست . او در دل صاف و یکرنگ است. جوانی است که در خانواده ای […]