پنج شنبه, ۱ فروردین , ۱۳۹۸
مرگ کارگران تبریزی بایگانی | عصرتبریز
مرگ تلخ ۳ کارگر تبریزی بر اثر گازگرفتگی در عمق چاه ۲۱ تیر ۱۳۹۶

مرگ تلخ ۳ کارگر تبریزی بر اثر گازگرفتگی در عمق چاه

سه کارگر بر اثر سقوط به چاه فاضلاب در تبریز جان باختند.