مستمری بگیر کمیته امداد آذربایجان شرقی
چیزی یافت نشد !