معتادان تبریز
بهزیستی هزینه های ترک معتادان ناتوان مالی را تقبل می کند ۳۱ مرداد ۱۳۹۴

بهزیستی هزینه های ترک معتادان ناتوان مالی را تقبل می کند

مدیر کل بهزیستی آذربایجان شرقی گفت: بهزیستی کل یا قسمتی از هزینه ترک اعتیاد افرادی را که توانایی مالی ندارند، تقبل می کند. عصر تبریز: مدیر کل بهزیستی آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه هزینه ترک اعتیاد در کمپ های اختیاری ترک اعتیاد، سه میلیون و ۵۰۰ هزار ریال است ، گفت: بهزیستی کل یا […]