شنبه, ۲۷ بهمن , ۱۳۹۷
نامه جمعی از رزمندگان ایرانی بایگانی | عصرتبریز
نامه جمعی از رزمندگان ایرانی به مردم جمهوری آذربایجان ۱۹ فروردین ۱۳۹۵

نامه جمعی از رزمندگان ایرانی به مردم جمهوری آذربایجان

امید است شرایط لازم برای حمایت عملی رزمندگان ایرانی در جبهه های نبرد قره باغ فراهم شود.