هفته نامه عجب شیر
هاشم چاووشی: بی مهری ها موجب شد به استان های دیگر بروم ۲۱ تیر ۱۳۹۴

هاشم چاووشی: بی مهری ها موجب شد به استان های دیگر بروم

عصر تبریز: هفته نامه عجب شیر در آخرین شماره خود در مصاحبه ای به سراغ هاشم چاووشی معروف به هاشم آقا، هنرمند سرشناس تبریزی رفته و درد دل های این هنرمند مردمی را منعکس کرده است. در مصاحبه هفته نامه عجب شیر با ‘هاشم آقا’ آمده است: هنرمند واقعی کسی است که از مردم الهام […]