هفته ی جهانی ایدز
برگزاری همایش «ایدز از غصه بیماری تا قصه تنهایی» در تبریز ۰۴ آذر ۱۳۹۴

برگزاری همایش «ایدز از غصه بیماری تا قصه تنهایی» در تبریز

مدیرعامل موسسه خیریه نیکوکاری تبریز از برگزاری همایش «ایدز از غصه بیماری تا قصه تنهایی» در این شهر خبر داد.  محمدباقر امامی در گفتگو با خبرنگاران افزود: همایش «ایدز از غصه بیماری تا قصه تنهایی» روز ششم آذرماه جاری در تالار پتروشیمی برگزار خواهد شد. وی با بیان اینکه ایدز یک بیماری چندوجهی بهداشتی-فرهنگی است […]