هکر نوجوان
دستبرد هکر ۱۴ ساله به حساب های بانکی! ۲۸ دی ۱۳۹۴

دستبرد هکر ۱۴ ساله به حساب های بانکی!

هیچ‌کس باور نمی‌کرد دزد حساب‌های بانکی در سبزوار (خراسان رضوی)، پسری ۱۴ ساله باشد که با پول‌های سرقتی برای دوستانش و بچه‌های فامیل شارژ تلفن همراه می‌خرید.