چوگان
ثبت جهانی چوگان و کمانچه ایرانی ۱۶ آذر ۱۳۹۶

ثبت جهانی چوگان و کمانچه ایرانی

«چوگان‌بازی سوار بر اسب همراه با روایتگری و موسیقی» و «هنر ساختن و نواختن کمانچه»، صبح روز پنجشنبه (۱۶ آذر) در دوازدهمین نشست کمیته یونسکو در کره‌جنوبی به ثبت رسیدند.