دوشنبه, ۵ فروردین , ۱۳۹۸
کمیسیون شورا ها بایگانی | عصرتبریز
تکلیف شهرداری ها برای ادغام یا انحلال سازمان های تابعه/ ایجاد خزانه متمرکز راهکاری موثر برای جلوگیری از ریخت و پاش ها ۲۵ بهمن ۱۳۹۶

تکلیف شهرداری ها برای ادغام یا انحلال سازمان های تابعه/ ایجاد خزانه متمرکز راهکاری موثر برای جلوگیری از ریخت و پاش ها

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مجلس شورای اسلامی، انحلال یا ادغام برخی از سازمان های تابعه شهرداری ها را تکلیف شهرداری ها دانست.