یونس ژائله
چهره های برتر سال ۹۴ تبریز در عرصه های مختلف به انتخاب یک نشریه ۲۶ اسفند ۱۳۹۴

چهره های برتر سال ۹۴ تبریز در عرصه های مختلف به انتخاب یک نشریه

نشریه رزق در روزهای پایانی سال ۹۴ به همراه کارشناسان و نویسندگانش با بازخوانی اخبار و رویدادهای مختلف سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و ورزشی، چهره های برتر تبریز در عرصه های مختلفی که هر کدام با هدف پیشبرد فعالیت ها و خدمت به مردم توانسته اند اقدامات تاثیرگذاری در حیطه فعالیتی خود داشته باشند را انتخاب کرده است.