یوکی سوگیتا
واکنش تقوی به شایعه قهر سوگیتا؛ حق ندارد ناراحت باشد! ۱۹ آبان ۱۳۹۷

واکنش تقوی به شایعه قهر سوگیتا؛ حق ندارد ناراحت باشد!

سرمربی تراکتور واکنش جالبی به یک شایعه داشت.