سلمان خدادادی با کسب اکثریت آرای مردم ملکان بهارستانی شد‌
سلمان خدادادی با کسب اکثریت آرای مردم ملکان بهارستانی شد‌

سلمان خدادادی با کسب بیشترین آرا به عنوان نماینده مردم ملکان راهی مجلس شد.

عصر تبریز:سلمان خدادادی با کسب اکثریت آرای مردم ملکان به عنوان نماینده این شهرستان راهی مجلس شورای اسلامی شد.

سلمان خدادادی با کسب بیشترین آرا به عنوان نماینده مردم ملکان راهی مجلس شد.

خدادادی به صورت مستقل در انتخابات مجلس دهم شرکت کرده بود.