به بهانه فسادستیزی، دبیری‌ستیزی می‌کنند
به بهانه فسادستیزی، دبیری‌ستیزی می‌کنند
رئیس فعلی شورای شهر تبریز گفت: برخی فسادستیزی را بهانه کرده‌اند تا دبیری را بزنند، شاید از این طریق به نان و نوایی برسند! اما من بیدی نیستم که با این بادها بلرزم.

به گزارش عصرتبریز، شهرام دبیری در جمع خبرنگاران اظهار داشت: دبیری را هم چپ زده و هم راست، هم اصلاح‌طلب و هم اصولگرا، اما همه آنها رفته‌اند و من به لطف و عنایت الهی و اعتماد مردم توانسته‌ام تا سه دوره به عنوان نماینده مردم در شورا انتخاب شوم. اگر ذره‌ای فساد در کارنامه کاری من وجود داشت، اولاً نهادهای نظارتی صلاحیت مرا تایید نمی‌کردند و از آن مهمتر رای مردم را کسب نمی‌کردم، آن هم سه دوره! حال این مدعیان تازه به دوران رسیده فسادستیزی بگویند؛ چه ملاکی بهتر از رای مردم برای قضاوت درباره اعتماد مردم؟!

وی با بیان اینکه من یکی از معدود نمایندگان مستقل شورای شهر در این چند دوره فعالیت شورا بودم که همواره منافع مردم را بر منافع جناحی و سیاسی ارجح گرفته‌ام، گفت: اگر امروز بحث ناکارآمدی و یا فساد در ساختار شهرداری است، این جریان‌های سیاسی که هر دوره با نام و عنوانی تازه پا به میدان رقابت‌های شورا گذاشته‌اند مسئولند، پس چطور آنها تاکنون درباره کارنامه ضعیف و فساد افراد جریان متبوع‌شان حرفی نزده‌اند؟! جریان‌های سیاسی که بیشترین لطمات را به مردم تبریز و این شهر زده‌اند و پای فساد و رانت را به شورا باز کرده‌اند، امروز از ترس پاسخگویی به مردم رنگ عوض کرده‌اند و مدعی فسادستیزی شده‌اند! و گرنه دبیری امروز همان دبیری روز اول شورای سوم شهر
است.

نامزد ششمین دوره انتخابات شورای شهر تبریز پایان افزود: من حامی اصلی فسادستیزی در مدیریت شهر هستم، مخالفتم با این است که فسادستیزی هم به ملعبه دست این جناح‌های سیاسی بدل شود و مثل اصلاحات و اصولگرایی از معنای واقعی خود تهی شود. اتفاقاً مردم خیلی خوب می‌دانند مسئولیت اصلی فسادهای شورای شهر با کیست. این‌ها می‌خواهند تا مرا با این طرح این اتهامات واهی از میدان به در کنند، اما من پ. پس نخواهم کشید. اگر دبیری امروز آبرو و اعتباری در تبریز دارد از صدقه سری مردم است، نه این جریانات سیاسی و حاضر نیست به این سادگی پشت‌پا بزند به این سرمایه واقعی خود.