لایروبی مکانیزه کانال جاده سنتو توسط شهرداری منطقه ۴
لایروبی مکانیزه کانال جاده سنتو توسط شهرداری منطقه ۴
به منظور پیشگیری از وقوع سیلاب، لایروبی مکانیزه کانال جاده سنتو توسط شهرداری منطقه ۴ در حال انجام است.

به گزارش عصرتبریز به نقل از شهریار، معاونت خدمات شهری و اجرایی منطقه ۴ در جهت مقابله با آبگرفتگی هنگام بارش در معابر و وقوع سیلاب، تمام کانال‌های سطح حوزه را به صورت مستمر لایروبی می‌کند.

همزمان با فصل بارش، کانال جاده سنتو یکی از کانال‌های اصلی شهر است که از میدان راه آهن سرریز شده و حجم قابل توجهی از آب‌های سطحی را هدایت می‌کند، به صورت مکانیزه لایروبی و پاکسازی می‌شود.

رعایت فرهنگ شهروندی در موضوع دورریزهایی که پس از غوطه‌ور شدن و کشیدن آب به خود، باعث بسته شدن مسیر و جریان آب‌های سطحی می‌شود، یکی از ضروریات است.