انتخاب اعضای کمیسیون‌های شورای شهر تبریز
انتخاب اعضای کمیسیون‌های شورای شهر تبریز

 با برگزاری انتخابات داخلی شورای اسلامی شهر، اعضای کمیسیون های هشتگانه شورای اسلامی شهر تبریز انتخاب شدند. عصر تبریز: جلسه صبح امروز یکشنبه شورای اسلامی شهر تبریز با موضوع انتخاب اعضای کمیسیون های هشتگانه شورای اسلامی شهر تبریز برگزار شد. به گزارش روابط عمومی شهرداری تبریز، در این جلسه اعضای شورای شهر تبریز، بهروز  خاماچی، […]

 با برگزاری انتخابات داخلی شورای اسلامی شهر، اعضای کمیسیون های هشتگانه شورای اسلامی شهر تبریز انتخاب شدند.

عصر تبریز: جلسه صبح امروز یکشنبه شورای اسلامی شهر تبریز با موضوع انتخاب اعضای کمیسیون های هشتگانه شورای اسلامی شهر تبریز برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری تبریز، در این جلسه اعضای شورای شهر تبریز، بهروز  خاماچی، جواد ششگلانی اصغر عابدزاده، علی فخر آذر و سعید حاجی زاده را به عنوا اعضای کمیسیون فرهنگی شورای شهر انتخاب کردند.

سعید محدث، علی شیاری، بهروز خاماچی، علی فخر آذر و  داود امیرحقیان را به عنوان اعضای کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر تبریز انتخاب شدند.

محمد حسن استوتچی، داود امیرحقیان، عزیز زاهدی، علی فخر آذر و محمد باقر لطفی به عنوان اعضای کمیسیون تحقیق و نظارت شورای اسلامی شهر تبریز انتخاب شدند.

سعید حاجی زاده، شهرام دبیری، اصغر عابدزاده، علی باغبان، محمد حسین جعفری و علی شیاری نیز در جلسه امروز شورا بعنوان اعضای کمیسیون برنامه و بودجه انتخاب شده اند.

همچنین علی فخر آذر، رسول درسخوان، جعفر مدبر، عزیز زاهدی و ایران آهور به عنوان اعضای کمیسییون حمل و نقل و ترافیک شدند.

ایران آهور، فریدون بابایی، رسول درسخوان ، علاالدین نورمحمد زاده و ایرج شهین باهر نیز برای عضویت در کمیسیون معماری و شهرسازی انتخاب شدند.

علاالدین نورمحمد زاده، علی باغبان، محمد باقر لطفی، ایرج شهین باهر و ایران آهور اعضای کمیسیون عمران و توسعه شهری سازی شورای اسلامی شهر تبریزشدند.

اسماعیل چمنی، ایرج شهین باهر، سعید محدث، محمدباقر لطفی و علاالدین نورمحمد زاده اعضای کمیسیون سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی انتخاب شدند.

در جلسه امروز صبح شورای شهر تبریز همچنین علی فخر آذر بعنوان نماینده شورای شهرستان انتخاب شد.

کمیسیون های هشتگانه شورای شهر تبریز فعالیت خود را از اول مهرماه سال جاری آغاز خواهند کرد.