شعرخوانی استاد شهریار در حضور رهبر معظم انقلاب
شعرخوانی استاد شهریار در حضور رهبر معظم انقلاب
شعرخوانی استاد شهریار را در حضور رهبر معظم انقلاب در تبريز مشاهده می‌کنید. سید محمدحسین بهجت تبریزی متخلص به شهریار در سرایش قطعه شعری زیبا در محضر رهبر معظم انقلاب، گفتند: يا رب اين شاخه گل از شش جهتش دار نگاه؛ اين دعا كردم و از شش جهت آمين آمد.

شعرخوانی استاد شهریار را در حضور رهبر معظم انقلاب در تبریز مشاهده می‌کنید. سید محمدحسین بهجت تبریزی متخلص به شهریار در سرایش قطعه شعری زیبا در محضر رهبر معظم انقلاب، گفتند: یا رب این شاخه گل از شش جهتش دار نگاه؛ این دعا کردم و از شش جهت آمین آمد.