توزیع غیرقانونی کتابهای کمک درسی در مدارس مراغه
توزیع غیرقانونی کتابهای کمک درسی در مدارس مراغه

در پی توزیع کتابهای کمک درسی از سوی اولیاء مدارس در مراغه مدیر آموزش و پرورش این شهرستان آن را غیر قانونی دانست .

اسلامی مدیر آموزش و پرورش مراغه ،در این خصوص گفت : در نظام آموزشی رسمی توزیع کتابهای کمک درسی طرد شده و کتابهای درسی خود تامین کننده نیاز آموزشی دانش آموزان است .

وی افزود : تهیه این گونه کتابها اختیاری است و در برخی موارد اولیای مدارس برای افزایش اطلاعات عمومی و درسی آن را به دانش آموزان معرفی می کنند .

وی افزود : هیچ اجباری در تهیه این کتابهای نیست و اگر مدرسه ای بخواهد آن را بصورت اجباری توزیع کند برخورد خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران