تصاویری غم انگیز از  وضعیت فعلی دریاچه ارومیه
تصاویری غم انگیز از  وضعیت فعلی دریاچه ارومیه

عصر تبریز: دریاچه ارومیه دومین دریاچه شور جهان است که در ۱۸ سال گذشته با بحران شدید کم آبی مواجه شده و از پهنه ۵۷۰۰ کیلومتری آن تنها حدود ۵ تا ۱۰ درصد باقی مانده است و با تداوم این امر هم اکنون نزدیک به دو و نیم میلیارد متر مکعب آب در آن وجود […]

عصر تبریز: دریاچه ارومیه دومین دریاچه شور جهان است که در ۱۸ سال گذشته با بحران شدید کم آبی مواجه شده و از پهنه ۵۷۰۰ کیلومتری آن تنها حدود ۵ تا ۱۰ درصد باقی مانده است و با تداوم این امر هم اکنون نزدیک به دو و نیم میلیارد متر مکعب آب در آن وجود دارد.
تصاویر، آخرین وضعیت دریاچه را در نیمه مردادماه نشان می دهد.عکاس: محسن پاشایی

۲۰۱۵۰۸۱۳_۰۹۴۳۴۳ ۲۰۱۵۰۸۱۳_۰۹۵۰۵۴ ۲۰۱۵۰۸۱۳_۰۹۵۱۰۷ ۲۰۱۵۰۸۱۳_۰۹۵۱۳۳ ۲۰۱۵۰۸۱۳_۰۹۵۲۱۶ ۲۰۱۵۰۸۱۳_۰۹۵۴۳۴ ۲۰۱۵۰۸۱۳_۰۹۵۶۴۵ ۲۰۱۵۰۸۱۳_۱۴۴۵۵۷ ۲۰۱۵۰۸۱۳_۱۴۴۷۱۶ ۲۰۱۵۰۸۱۳_۱۴۵۱۰۷