بیکاری در کدام رشته‌های تحصیلی بیشتر است؟
بیکاری در کدام رشته‌های تحصیلی بیشتر است؟

بیشترین آمار بیکاری به رشته‌های تحصیلی حفاظت محیط زیست، علوم حیاتی، معماری و ساختمانی، علوم فیزیکی اختصاص دارد و همچنین کمترین آمار بیکاری مربوط به گروه بهداشت است.

به گزارش عصرتبریز، بررسی وضع فعالیت جمعیت فارغ‌التحصیل یا در حال تحصیل دوره‌های عالی در سال ۹۶ از سوی مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار بیانگر این است که آمار بیکاری جمعیت فارغ‌التحصیل یا در حال تحصیل دوره‌های عالی در سال ۹۶، برای گروه مردان و زنان در کل کشور ۱۹٫۴ درصد، برای گروه مردان۱۳٫۵ و برای گروه زنان ۳۰٫۴ درصد بوده است.

از حدود ۱۲٫۵ میلیون نفر جمعیت فارغ التحصیلان یا در حال تحصیل دوره‌های عالی حدود ۷٫۱ میلیون نفر (۵۶٫۹) فعال اقتصادی می‌باشند که از این تعداد ۵٫۷ میلیون نفر (۸۰٫۶ درصد) شاغل و ۱٫۴ میلیون نفر (۱۹٫۴ درصد) بیکار هستند. همچنین ۵٫۴ میلیون نفر (۴۳٫۱ درصد) غیر فعال اقتصادی‌اند.

در سال ۹۶ در مقایسه با سال ۹۵ بیش از۴۲۴ هزار نفر به جمعیت فعال این گروه اضافه شده است. همچنین حدود ۳۸۵ هزار نفر به جامعه شاغلان و بیش از ۳۹ هزار نفر به جامعه بیکاران افزوده شده است. آمار بیکاری در سال ۹۶ نسبت به سال قبل به میزان ۰٫۶ درصد کاهش داشته است.

در بین گروه‌های عمده رشته تحصیلی، بیشترین نرخ بیکاری به ترتیب مربوط به گروه‌های «حفاظت محیط زیست» (۳۷٫۵ درصد)، علوم حیاتی (زیستی)، (۲۸٫۴درصد) و «معماری و ساختمان (سازی)، (۲۶٫۲ درصد) و «علوم فیزیکی (طبیعی)» (۲۵٫۷ درصد) می‌باشد. همچنین کمترین آمار بیکاری مربوط به گروه «بهداشت» (۸۷ درصد) است.

از کل جمعیت دارای تحصیل عالی یا در حال تحصیل دوره‌های عالی کشور،۵۲٫۶ درصد را مردان تشکیل داده‌اند که از این میزان ۷۰٫۷ درصد فعال (۸۶٫۵ درصد شاغل و ۱۳٫۵ درصد بیکار) و ۲۹٫۳ درصد غیر فعال اقتصادی هستند.

از کل جمعیت دارای تحصیلات عالی و یا در حال تحصیل دوره‌های عالی کشور،۴۷٫۴ درصد را زنان تشکیل داده‌اند که از میزان ۴۱٫۶ درصد فعال (۶۹٫۶۱درصد شاغل و ۳۰٫۴ درصد بیکار) و ۵۸٫۴ درصد غیرفعال اقتصادی‌اند.

بر اساس همین نتایج بالاترین آمار بیکاری جمعیت فارغ التحصیل یا در حال تحصیل دوره‌های عالی به ترتیب به استان‌های کرمانشاه (۳۶٫۲ درصد)، چهارمحال و بختیاری (۲۷٫۱ درصد) و کرمان (۲۵٫۷ درصد) اختصاص دارد. همچنین کمترین آمار بیکاری مربوط به استان قم (۱۱٫۳درصد) است.

انتهای پیام/