دستگیری‌ یک طوطی به‌ خاطر فحاشی!
دستگیری‌ یک طوطی به‌ خاطر فحاشی!

عصر تبریز: یک زن ۸۵ ساله در هند از یک طوطی به دلیل استفاده از حرف های توهین آمیز شکایت کرد و پلیس این طوطی را دستگیر کرد. این طوطی که اسمش “هریل” است ۲ سال است توسط صاحبش “سورش سخارکر” تمرین دیده که به نا مادریش فحش بدهد. این خانواده اختلافات زیادی دارند و […]

عصر تبریز: یک زن ۸۵ ساله در هند از یک طوطی به دلیل استفاده از حرف های توهین آمیز شکایت کرد و پلیس این طوطی را دستگیر کرد.

این طوطی که اسمش “هریل” است ۲ سال است توسط صاحبش “سورش سخارکر” تمرین دیده که به نا مادریش فحش بدهد. این خانواده اختلافات زیادی دارند و مدت ها است جدا زندگی می کنند.

“جانبای” نا مادری ۸۵ ساله که از طوطی شکایت کرده گفت: ۲ سال است که من توسط این طوطی مورد آزار و اذیت قرار گرفته ام، هر بار که این طوطی من را می بیند از کلمات بد استفاده می کند و به من فحاشی می کند. اینها باعث شد که من در این ۲ سال ۳بار شکایت کنم و این دفعه پلیس پسر خوانده ام و طوطی اش را به دفتر خود برد.

بازرس پلیس دنگره به خبرنگاران گفت: اختلافات مالی بین مادر و فرزند خوانده وجود دارد که منجر به این اتفاقات شد. پس از شکایتی که شد ما طوطی را مشاهده کردیم اما هیچ حرفی نزد. پلیس طوطی را به گروه جنگلداری فرستاد.

منبع: خبرآنلاین