تصویری/نخستین جشنواره بین المللی نشان فرهنگی شهریار در تبریز
تصویری/نخستین جشنواره بین المللی نشان فرهنگی شهریار در تبریز

 اولین جشنواره ی بین المللی نشان فرهنگی شهریار با حضور فرهیختگانی از کشورهای جمهوری آذربایجان، ترکیه، ایران و گرجستان در تالار لعل دانشگاه تبریزبرگزارشد. عصر تبریز:در این جشنواره به قاسم علی اوف، علی گوزل یوز، نعمت الدیریم، عیسی حبیب بیگلو و رسول اسماعیل زاده نشان فرهنگی استاد شهریار اعطا شد و از ابوالفضل قلی زاده […]

 اولین جشنواره ی بین المللی نشان فرهنگی شهریار با حضور فرهیختگانی از کشورهای جمهوری آذربایجان، ترکیه، ایران و گرجستان در تالار لعل دانشگاه تبریزبرگزارشد.

IMG_5922

عصر تبریز:در این جشنواره به قاسم علی اوف، علی گوزل یوز، نعمت الدیریم، عیسی حبیب بیگلو و رسول اسماعیل زاده نشان فرهنگی استاد شهریار اعطا شد و از ابوالفضل قلی زاده از جمهوری خودمختار نخجوان و مهدی نعلبندی و محمود ترابی از تبریز مورد تجلیل قرار گرفت.

 

IMG_5934 IMG_5945 IMG_5949 IMG_5950 IMG_5951 IMG_5953 IMG_5959 IMG_5966 IMG_5971 IMG_5981 IMG_5984 IMG_5986 IMG_5988 IMG_5992 IMG_5999 IMG_6007 IMG_6013 IMG_6017 IMG_6021 IMG_6026 IMG_6028 IMG_6040 IMG_6050 IMG_6056