تصویری/کنگره بزرگداشت شهریار با حضور ناطق نوری – تبریز
تصویری/کنگره بزرگداشت شهریار با حضور ناطق نوری – تبریز

عصر تبریز: کنگره بین‌المللی بزرگداشت استاد شهریار با محوریت «فرهنگ دینی و انقلابی» با حضور مقامات کشوری و استانی و همچنین جمعی از شهریارپژوهان و اصحاب فرهنگ و ادب از داخل و خارج کشور در تالار وحدت دانشگاه تبریز برگزار شد. عکس: امیر صادقی – ایسنا

عصر تبریز: کنگره بین‌المللی بزرگداشت استاد شهریار با محوریت «فرهنگ دینی و انقلابی» با حضور مقامات کشوری و استانی و همچنین جمعی از شهریارپژوهان و اصحاب فرهنگ و ادب از داخل و خارج کشور در تالار وحدت دانشگاه تبریز برگزار شد.

عکس: امیر صادقی – ایسنا

۱۴۴۲۳۹۴۵۸۱۹۶۴_isna-2 ۱۴۴۲۳۹۴۵۸۲۰۷۳_isna-3 ۱۴۴۲۳۹۴۵۸۲۳۸۵_isna-6 ۱۴۴۲۳۹۴۵۸۲۵۲۶_isna-7 ۱۴۴۲۳۹۴۵۸۲۶۸۲_isna-8 ۱۴۴۲۳۹۴۵۸۲۷۹۱_isna-9 ۱۴۴۲۳۹۴۵۸۲۹۰۰_isna-10 ۱۴۴۲۳۹۴۵۸۳۰۰۹_isna-11 ۱۴۴۲۳۹۴۵۸۳۹۷۷_isna-16 (1) ۱۴۴۲۳۹۴۵۸۴۵۶۹_isna-19 ۱۴۴۲۳۹۴۵۸۴۶۷۹_isna