عکس‌های هوایی زمستانی و تابستانی از ترکیه
عکس‌های هوایی زمستانی و تابستانی از ترکیه
ابتکار عکاسان٬ تفاوت‌های جالب مناظر طبیعی ترکیه در فصول تابستان و زمستان را ثبت کرده است.

به گزارش عصرتبریز، در این عکس‌ها٬ ابتدا عکس‌های مناظر برفی زمستانی و پس از چند ماه٬ عکس‌های تابستانی به شکل هوایی ثبت شده است.

سپس نیمی از منظره در حالت زمستانی و نیمی دیگر در حالت تابستانی به هم چسبانده شده است.