شهردار تبریز: فضایی ایمن برای دوچرخه سواران ایجاد می‌شود
شهردار تبریز: فضایی ایمن برای دوچرخه سواران ایجاد می‌شود

شهردار تبریز گفت: تلاش می‌کنیم تا با ایجاد مسیر ایمن برای دوچرخه سواران، موجب رونق گرفتن دوچرخه سواری در سطح شهر شویم.

به گزارش عصرتبریز، ایرج شهین باهر در خصوص دوچرخه سواری خود در روزهای گذشته، اظهار کرد: این حرکت به منظور شناسایی مسیر ایمن دوچرخه سواری در سطح شهر انجام شد.

وی با بیان اینکه ایجاد فضای ایمن برای دوچرخه سواری موجب رشد و توسعه حمل و نقل پاک می شود، گفت: باید از تمام امکانات و فضاهای موجود برای توسعه دوچرخه سواری در شهر استفاده کنیم.

ایرج شهین باهر با بیان اینکه در صورت استقبال شهروندان از مسیرهای دوچرخه سواری، تعداد این مسیرها افزایش پیدا می کند، اظهار کرد: در مرحله اول یک فضای ایمن از میدان ائل گلی تا میدان ساعت ایجاد شده و در مراحل بعدی این مسیر تا غرب تبریز ادامه پیدا می کند.

یک عضو شورای شهر تبریز نیز با تاکید بر اینکه وجود مسیر ایمن دوچرخه سواری در شهر، حق شهروندان است، گفت: با نبود مسیر ایمن دوچرخه سواری در سطح شهر نمی توان انتظار داشت تا مردم از این وسیله حمل و نقل استفاده کنند.

سعید نیکوخصلت در خصوص علت دوچرخه سواری خود با شهردار تبریز در روزهای گذشته، بیان کرد: از ماه ها قبل همراه با کارشناسان، سمن های زیست محیطی و دوچرخه سواران در حال بررسی روش های افزایش استقبال شهروندان از این وسیله حمل و نقل هستیم.

وی افزود: نتایج بررسی ها نشان می دهد مسیرهای ایمن دوچرخه سواری به اندازه کافی در سطح شهر وجود نداشته و به همین علت برای بررسی راهکارهای ایجاد این مسیر ها با شهردار تبریز از این مسیر ها بازدید کردیم.

نیکو خصلت در پایان خاطرنشان کرد: مسیر دوچرخه سواری در تمام کشورهای جهان وجود داشته و ما نیز باید این حمل و نقل پاک را توسعه دهیم.