سیاست ویژه باشگاه تراکتور در مذاکره با خارجی ها
سیاست ویژه باشگاه تراکتور در مذاکره با خارجی ها

باشگاه تراکتور در مذاکره با خارجی ها سیاست ویژه ای اتخاذ کرده است.

به گزارش عصرتبریز، باشگاه تراکتور آذربایجان به زودی دو بازیکن خارجی به جمع بازیکنان خود اضافه خواهد کرد. از هفته ها پیش کلید بررسی بازیکنان خارجی در این باشگاه زده شده و مصطفی دنیزلی شخصا مسئول انتخاب بازیکن از بین گزینه های مورد نظر باشگاه است. سیاست ویژه باشگاه تراکتور در مذاکره با خارجی ها به گونه ای است که تا لحظه عقد قرارداد هیچ اطلاعاتی به بیرون درز نخواهد کرد.

در حالی که گفته می شد دو بازیکن افریقایی به اردوی تراکتور در ترکیه ملحق خواهند شد اما هیچ اطلاعاتی در مورد آنها از سوی باشگاه تراکتور رسانه ای نشده است. باشگاه تراکتور این سیاست را در پیش گرفته تا از هر گونه حاشیه و بازار گرمی جلوگیری کند. از اردوی تراکتوری ها در ترکیه در تایید این خبر، به گوش می رسد که باشگاه علی رغم سکوت رسانه ای، در حال توافق با گزینه های خارجی مدنظرش است.