مدیر جدید گروه کودک و نوجوان شبکه دو منصوب شد
مدیر جدید گروه کودک و نوجوان شبکه دو منصوب شد

عصر تبریز: محمدرضا جعفری جلوه در حکمی، خانم آذرمیدخت آذرهوش را به عنوان مدیر گروه کودک و نوجوان شبکه دو منصوب کرد. در پی استعغای علی زارعان از مدیریت گروه کودک و نوجوان شبکه دو، محمدرضا جعفری جلوه، آذرمیدخت آذرهوش را به عنوان مدیر گروه کودک و نوجوان این شبکه منصوب کرد. به گزارش روابط […]

عصر تبریز: محمدرضا جعفری جلوه در حکمی، خانم آذرمیدخت آذرهوش را به عنوان مدیر گروه کودک و نوجوان شبکه دو منصوب کرد.

مدیر جدید گروه کودک و نوجوان شبکه دو منصوب شد

در پی استعغای علی زارعان از مدیریت گروه کودک و نوجوان شبکه دو، محمدرضا جعفری جلوه، آذرمیدخت آذرهوش را به عنوان مدیر گروه کودک و نوجوان این شبکه منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی رسانه ملی،آقای جعفری جلوه در متن این حکم آورده است: “نظر به مراتب تعهد، ذوق و تجارب خلاقانه سرکار عالی در عرصه های مختلف رسانه به ویژه فعالیت در حیطه برنامه سازی برای دوران سنی حساس و پراهمیت کودکی و نوجوانی، بنا به ضرورت و اقتضاء شرایط، ضمن تشکر از تلاش های جناب آقای علی زارعان که تا این مقطع عهده دار مدیریت این عرصه در شبکه بود، به عنوان مدیر گروه کودک و نوجوان شبکه دو سیما منصوب می شوید.

آذرمیدخت آذرهوش دانش آموخته کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی است و از سوابق کاری وی می توان به مشاور مدیر شبکه دو، مدیر روابط عمومی شبکه دو و همچنین مدیر روابط عمومی معاونت سیما اشاره کرد.