دوشنبه, ۲۹ مهر , ۱۳۹۸
آروین باقری - عصرتبریز
آروین باقری، ملی پوش ایرانی در پاریس ناپدید شد ۰۳ بهمن ۱۳۹۴

آروین باقری، ملی پوش ایرانی در پاریس ناپدید شد

آروین باقری کاراته کا کشورمان که برای حضور در رقابت های فرانسه عازم پاریس شده بود در فرودگاه ناپدید شد.