دوشنبه, ۲۹ مهر , ۱۳۹۸
آزاد راه ارومیه - تبریز - عصرتبریز
آزاد راه ارومیه تبریز افتتاح شد ۲۶ شهریور ۱۳۹۶

آزاد راه ارومیه تبریز افتتاح شد

با حضور رییس مجلس شورای اسلامی قطعه ۱ و۲ آزاد راه ارومیه _ تبریز به طول ۴۰ کیلومتر افتتاح شد.