جمعه, ۲۴ آبان , ۱۳۹۸
استعمال دخانيات و قليان در بين دانشجويان - عصرتبریز
21 ژوئن 2016

آمارهای نگران‌کننده از زندگی دانشجویی

۱۷ درصد دانشجویان قلیان می‌کشند، ۲۳ درصد‌شان مطلقا هیچ ورزشی نمی‌کنند و ۵ درصدهم معتاد اینترنتی هستند.