جمعه, ۲۴ آبان , ۱۳۹۸
استقلال کردستان - عصرتبریز
یادداشت/به بهانه استقلال کردستان و رفتارهایی نادرست از هم وطنان کرد 27 سپتامبر 2017

یادداشت/به بهانه استقلال کردستان و رفتارهایی نادرست از هم وطنان کرد

هدف از این نوشتار بهانه ای بود برای محرم وروزهای پیش رو وحساسیت هایی که به بهانه استقلال کردستان عراق پیش آمدوشاهد رفتارهایی نادرست از هم وطنان کرد خودمان در برخی شهر وجود آمد.