شنبه, ۲ آذر , ۱۳۹۸
استیضاح وزیر - عصرتبریز
پزشکیان: عمر مفید مسئولیت در ایران بسیار کوتاه است 25 سپتامبر 2016

پزشکیان: عمر مفید مسئولیت در ایران بسیار کوتاه است

نایب رییس مجلس گفت: مدیران تا بخواهند برای حل مشکلی برنامه‌ریزی کنند، آن‌ها را تغییر می‌دهند؛ متاسفانه عمر مفید مسئولیت در ایران بسیار کوتاه است.