جمعه, ۲۴ آبان , ۱۳۹۸
اسد - عصرتبریز
سردار سلیمانی فراتر از اسد و پوتین 28 ژانویه 2016

سردار سلیمانی فراتر از اسد و پوتین

سردار سلیمانی یک شخصیت نیست او دیگر یک فرهنگ است، آن هم یک فرهنگ فرامرزی.