پنج شنبه, ۳۰ آبان , ۱۳۹۸
اسلحه قاسم خان والی - عصرتبریز
گشت و گذاری دیدنی در کاخ موزه شهرداری تبریز در ایام نوروز ۹۵ 21 مارس 2016

گشت و گذاری دیدنی در کاخ موزه شهرداری تبریز در ایام نوروز ۹۵

کاخ شهرداری تبریز دارای یک برج ساعت چهارصفحه‌ای به‌ارتفاع ۳۰,۵ متر است که با طنین موزون زنگ‌هایش، هر ۱۵ دقیقه یک‌بار، گذشت زمان را به گوش مردم تبریز می‌رساند.