سه شنبه, ۲۱ آبان , ۱۳۹۸
اشتهار به اجتهاد - عصرتبریز
چرا سید حسن خمینی کاندیدای مجلس خبرگان شد، ولی امتحان نداد؟! ۰۸ بهمن ۱۳۹۴

چرا سید حسن خمینی کاندیدای مجلس خبرگان شد، ولی امتحان نداد؟!

احساس تکلیف علت شد تا پا به عرصه گذاشته و به کارزار انتخابات وارد شود، صد البته به مجلسی کشیده می شود که هم خوانی بیشتری با مشی طلبگی و زندگی اش داشته باشد.