جمعه, ۲۴ آبان , ۱۳۹۸
اصفهان صفوی - عصرتبریز
تحلیلی از فضا های شهری از تبریز ایلخانی تا اصفهان صفوی 27 اکتبر 2015

تحلیلی از فضا های شهری از تبریز ایلخانی تا اصفهان صفوی

عصر تبریز: مقاله ی تحلیلی از فضا های شهری از تبریز ایلخانی تا اصفهان صفوی نوشته ی مهندس منوچهر فروتن می باشد که در این مطلب قرار داده شده است. این پژوهش درصدد پاسخ به این سؤال است که چه تحولاتی در فضاهای شهری از دوره ایلخانی تا ظهور مکتب اصفهان در دوره صفوی صورت […]