پنج شنبه, ۳۰ آبان , ۱۳۹۸
اعتراضات مردمی - عصرتبریز
آیا ورود به سفارت واکنش مناسبی برای اعدام شیخ نمر بود؟ 03 ژانویه 2016

آیا ورود به سفارت واکنش مناسبی برای اعدام شیخ نمر بود؟

شاید بتوان گفت که حتی می خواستند که ایرانی ها نسبت به اعدام شیخ نمر واکنش تند نشان دهند تا بگویند ما یک عامل خارجی را اعدام کردیم و عملکرد خود را توجیه کنند.