سه شنبه, ۲۸ آبان , ۱۳۹۸
اعدامی - عصرتبریز
22 ژوئن 2016

ادعای عجیب مادر یک اعدامی

ادعای عجیب مادر یک اعدامی: آقای قاضی پسرم در قبر زنده است؛خودش در خواب به من گفت.