شنبه, ۲ آذر , ۱۳۹۸
اعدام های خلخالی - عصرتبریز
29 مارس 2016

حرفهایی متفاوت درباره اعدام های خلخالی

مام خمینی خودشان خیلی موافق این حکم‌ها و اعدام‌ها نبودند از طرف دیگر منتظر بودند که کارها هم پیش بروند که انقلاب شکست نخورد.